Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018


                                           'No longer shall I paint interiors with men reading and women knitting. 
                                           I will paint living people who breathe and feel and suffer and love.' 


                                                               
                                                          
                                                               Edvard Munch (Anxiety, 1894, Oil on canvas)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου