Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Disertic sands of a lasting present moment.
The one that was never there.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου